Projecte educatiu

El projecte educatiu inclou els trets d’identitat del centre i els principis pedagògics i organitzatius del centre.