Instal·lacions

La nostra escola consta de tres edificis comunicats entre ells a través d’un porxo. En el primer edifici es troba Consergeria, Secretaria i Direcció, així com la biblioteca escolar.

L’edifici principal té dues plantes i està destinat a les aules d’Educació Infantil i Primària, aula polivalent, Informàtica, Anglès i Música.

El tercer bloc d’espais el forma l’edifici on s’ubiquen el menjador i el gimnàs, preparat per a usos propis de sala d’actes.

El pati disposa d’una pista destinada a la pràctica de l’esport, hort i jardins, així com una zona de picnic.