English day

nino-anglesUn dia a l’any l’escola se submergeix en la llengua i la cultura angleses. Aquesta activitat, coordinada des del Pla de Formació del Professorat de la Zona (PFZ) del Departament d’Ensenyament, pretén fer visible a la Comunitat Educativa de cada centre el treball d’anglès que es realitza a les aules durant tot el curs. Per això, reservem un espai horari per realitzar activitats en què l’anglès esdevé la llengua vehicular. Tota l’escola participa en diferents activitats en anglès: cançons, desfilades i explicació de models, obres de teatre, etc.; fins i tot fem un dinar típic anglès: Fish & Chips!

Aquest dia l’escola obre les portes als pares i ens poden venir a escoltar parlar en anglès.