Biblioteca

Aquest curs 2020-21 el servei de biblioteca queda suspès.

L’Escola, obre la biblioteca per als alumnes de l’escola, de dilluns a dijous, de 17.00 a 18.00 h. 

  • Dilluns i dimecres | Cicle mitjà
  • Dimarts i dijous | Cicle superior

 

El curs 2017-2018, l’escola Ponent va ser un dels 30 centres seleccionats per la Fundació Jaume Bofill per repensar els usos de la biblioteca escolar en el marc de la Biblio(r)evolució.

El projecte que hi vam presentar planteja generar un espai d’intercanvi cultural en què participin les famílies dels nostres alumnes, amb l’acompanyament dels mestres. Es tracta que les mares i els pares puguin participar en lectures compartides amb els alumnes i en activitats de conta contes o d’explicar històries pròpies del seu país d’origen per tal de crear un intercanvi cultural, lingüístic i literari.