Les TIC a l’escola

Actualment a l’escola estem treballant amb el Projecte TIC. L’objectiu principal és promoure les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge que es duen a terme a les diferents àrees curriculars.

A través d’activitats digitals, podem apropar els coneixements als alumnes amb mètodes més atractius, innovadors i sobretot, motivadors pels mateixos infants que mostren més interès per aprendre i seguir el contingut curricular de l’àrea. Obtenint millores en els resultats i uns aprenentatges significatius i funcionals.

D’aquesta manera es potencia i treballa la competència de tractament de la informació i competència digital de l’alumnat de l’escola amb mestres de suport a l’aula i grups reduïts.

A l’escola fem servir diverses eines TIC:

  • PDI’s (Pissarres Digitals Interactives): disposem de 6 PDI’s situades a les aules de P4, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è. L’objectiu és presentar, interactuant i participant a nivell digital, mentre s’exposen els diferents continguts curriculars. Permeten realitzar exercicis virtuals, fer els exercicis en les pàgines del mateix llibre de text o altres fitxes, activitats interactives… tot un seguit de processos digitals a través d’uns retoladors electrònics detectats per la pissarra digital.
  • Portàtils a l’aula: el centre disposa d’un carro de 24 portàtils mòbils per treballar a les aules diferents exercicis (jclic, quaderns virtuals, programari educatiu…) amb connexió a Internet i a la xarxa local de l’escola.
  • Aula TIC: una aula amb més de 14 ordinadors de taula, per realitzar activitats TIC amb grups reduïts i aprofundir en els continguts i en els sistemes de processadors de textos, presentacions i edició gràfica.
  • Ordinadors a les aules: cada aula disposa d’un parell de PCs com a recurs complementari a l’activitat curricular diària a l’aula.
  • Projectors i pantalles: el centre disposa de 2 projectors amb pantalles, un és mòbil a disposició de qualsevol grup-classe amb pantalla mòbil, i l’altre està ubicat al menjador de l’escola per a projeccions o activitats per a grups més nombrosos.
  • Televisió portàtil: disposem d’una televisió de pantalla plana mòbil, en un carro amb DVD, per traslladar a les aules amb facilitat i mostrar presentacions pels alumnes. Està connectada a un ordinador portàtil que permet projectar-ho a la televisió. A més, disposa de diferents entrades de connexió (mp3, connectors…)
  • Altres eines audiovisuals: càmeres de vídeo i de fotos, taula i equip de so, radiocassettes amb entrada mp3…