Projecte: La notícia del mes

Durant aquest curs, cada mes, un nivell d’alumnes ens oferirà una notícia per tal de treballar l’actualitat a les aules.
Les notícies es trobaran penjades al vestíbul de l’escola, al racó “La notícia de mes”.
Esperem que sigui una bona proposta lingüística d’aula!