MATRICULA CURS 2019/20 PRIMÀRIA ( nous alumnes)

Documentació necessària per formalitzar la matrícula d’alumnes nous a PRIMÀRIA

MATRÍCULA: Dies 20 i 26 de Juny  Horari: 8’30h-11h  i de 13-14h

autoritzacio TIC-14

drets imatge total

full dades alumne 19-20

informació paracetamol

Malalties-Medicaments-(alumnes sense protocol obert)

Model Autorització Pares Paracetamol

  • Cal portar fotocòpia i original del llibre de vacunes i 1 fotografia tipus carnet