LA RESPONSABILITAT

La responsabilitat, segon el diccionari, és la capacitat i obligació de prendre decisions, de dirigir una activitat, etc. Ser responsable, també segons el diccionari, és la persona que té la capacitat i l’obligació de prendre decisions, de dirigir una activitat, té l’autoritat dins d’un grup. Es diu de la persona que fa les coses bé, amb interès, vigilant i procurant no equivocar-se. Aquestes definicions succeeixen a l’escola, hi ha gent que és molt responsable, per exemple aquelles persones que es preocupen pel seu material; i n’hi ha d’altres que no són responsables, que són aquelles persones que no porten els deures ni el material necessari per treballar a classe. Hi ha el cas d’un nen de l’escola que no sap què és la responsabilitat. Li van demanar que endrecés la motxilla perquè hi tenia molts folis arrugats i resulta que va llençar-los tots a la paperera. Això sembla un acudit, però no ho és. És la realitat del que passa a l’escola. Esperem que aquest i altres alumnes els serveixi per fer-se més responsables, sobretot amb les seves coses.

 

Ali, Karim, Núria i Oto