El pla lector a P4 : dites de les estacions i els mesos.