PROGRAMA ACTI DE L’ALIANÇA STEM

L’Aliança STEM (Science, Tecnology, Engineering and Maths)

Imagina estudiants que connecten entre si i que interactuen amb professionals de STEM a tot el món, creant i dissenyant solucions pels desafiaments més grans de la humanitat, i desenvolupant les competències essencials STEM necessàries per al futur d’ells mateixos i dels seus països.

L’escola PAX hi participa com a escola pilot amb l’alumnat de quart,i cinquè i sisè de primària.

1. L’Aliança STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)
Què és?
És una iniciativa de cooperació entre el sector educatiu, el sector d’universitats i recerca i el sector productiu
que té per objectius generals:
 estimular entre els escolars l’increment de vocacions i l’atracció de talent cap al sector STEM,
 fomentar l’excel·lència i la responsabilitat en l’ensenyament i la R+I, i
 la millora de la competitivitat del territori.

2. Programa ACTI (Aprenentatge de la ciència a través de la investigació) 

El Programa ACTI és la primera iniciativa que posa en marxa l’Aliança STEM. Va destinat a estudiants i professorat d’ensenyament primari i secundari. L’impulsen a Tarrragona el Projecte APQUA de la URV, el Departament d’Educació (DT Tarragona) i l’AEQT.

2.1. Objectius específics

A més a més dels objectius generals de l’Aliança STEM, el programa ACTI té per objectius específics:

 Donar suport al professorat per la millora continuada de la seva pràctica docent.

 Proveir als centres escolars de recursos educatius que permetin desenvolupar una consciència i comprensió més grans sobre la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques i la seva relació amb les nostres vides.

 Promoure l’ús dels principis i processos científics i de l’evidència en la presa de decisions personal i col·lectiva.

 Millorar la satisfacció del professorat amb el seu entorn de treball i amb la seva professió, i la percepció social de la professió docent.

 Promoure les pràctiques de cooperació i coneixement mutu entre estudiants i professorat de primària i secundària, i investigadors i tècnics d’universitats, centres de recerca i d’empreses i experts en educació científica.

 Donar a conèixer als joves les oportunitats professionals als sectors productiu i de recerca i permetre la creació d’una opinió fonamentada en l’experiència personal sobre qüestions de seguretat, salut i ambientals relacionades amb aquests.