Consell escolar

 

    

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

Actualment el Consell Escolar està format per:

Equip directiu:

 • Enric Naval, com a director
 • Fàtima Figueras, com a Cap d’estudis
 • Emma Muñoz, com a secretaria

Sector de mestres:

 • Sònia Luque
 • Raquel Medina
 • Úrsula Herencia
 • Núria Sarrablo
 • Àngels Tarrats
 • M. Dolores Torrente

Sector de famílies:

 • Mirma Ferrer
 • Núria Amor
 • Mireia Esparza
 • Jordi Martínez
 • Maribel Fernández
 • Marc Casajuana

Representant de l’AMPA: Marc Casajuana

Representant del PAS: Pedro Calavia

Representant de l’Ajuntament: Anna Serra