Horari d’atenció famílies

L’horari d’atenció a les famílies és el següent:

DIRECCIÓ

Dilluns de 15:30 a 17:00 h i dimarts de 15:00 a 17:00 h.

CAP D’ESTUDIS

Dilluns i divendres de 9:00 a 10:00 h.