Els nostres blocs

La nostra escola a part de disposar de pàgina web ens organitzem per cicles i per especialitats. Podeu visualitzar les activitats que fan els nostres alumnes a través dels blocs corresponents . Cada vegada que s’actualitza un apartat de la pàgina web es publica al nostre facebook.

Relació dels diferents blocs que us convidem a visitar :

EDUCACIÓ INFANTIL

CICLE INICIAL 

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ANGLÈS

EDUCACIÓ FÍSICA