LA CÈL·LULA

CORNER 1: Cells parts and functions

 

RACÓ 2: Instruments d’observació d’una cèl·lula

Parts del microscopi i funcionament

Parts de la lupa binocular i funcionament

RACÓ 3: Causes i prevenció del càncer

RACÓ 4: Fake news sobre el càncer

Video divulgatiu

RACÓ 5: Les cèl·lules malignes

RACÓ 6: El tabac i el càncer de pulmó