BONES FESTES 
I UN ANY NOU CARREGAT 
DE SOMNIS I BONS PROPÒSITS