Etwinning

El projecte etwinning és una iniciativa de la Comissió europea que pretén animar a les escoles europees a col·laborar mitjançant les tecnologies de la informació i de la comunicació.