L’Escola Montseny participa des del curs 2019 al Programa d’innovació pedagògica proposat pel Departament d’Educació “Ara art”.

El títol del nostre projecte és “Ara art, Dansa i Música 8-10 a l’Escola Montseny”. El projecte té com a objectiu potenciar les àrees artístiques com la dansa i la música amb la participació d’agents externs de manera que fomentem la relació i la cooperació amb la comunitat educativa i amb l’entorn. Els agents externs que treballaran amb els nostres alumnes són:

  • Sudansa per als alumnes de 3r , amb la intervenció d’un coreògraf i la mostra final conjunta amb altres escoles al Mercat de les flors.
  • Els Tallers de Música de Sant Just per als alumnes de 4t, amb la intervenció de dos músics, per a tocar instruments de corda com l’ukelele i instruments de percussió.

Aquest projecte ha estat aprovat per la comunitat educativa, claustre i consell escolar i compta amb la possible subvenció de l’Ajuntament i l’aportació de l’AFA per a dur-lo a terme.