PEC

Al següent enllaç podeu consultar el Projecte Educatiu de Centre (PEC), actualitzat el curs 20-21.

Projecte Educatiu de Centre