Instal·lacions

EQUIPAMENTS:

Aules d’acollida, d’ anglès amb pissarra digital,  informàtica, música, taller de plàstica, psicomotricitat, biblioteca informatitzada amb servei de préstec, menjador, hort, jardinet.

Totes les aules de Primària i Infantil tenen ordinador connectat a Internet i canó. Quasi totes les aules dispossen de PDI.