Consell escolar 2018-2019

Què és el consell escolar? El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Composició del consell escolar 2017 – 18

Direcció del Centre, que en serà el President/a: Núria DothéeConsell Escolar

Cap d’Estudis: Olga Ruestes

Secretari: Mónica Martín

Cinc representants sector professors: Remei Bosch, Teresa Cruanyes, Mònica Martín, Pere Martínez i  Christian Puig.

Quatre representants dels Pares/Mares: Eduard Aznar, Herminia Conejero, Jordi Rosell i Mònica Ruiz-Apilánez.

Un representant de l’AMPA: Maria Severo (titular) i Marta Bertran (Suplent)

Un representant del personal no docent (PAS): Aurora Pacheco (TEI)

Un representant de l’Ajuntament: Lluís Llovet ( Regidor Educació i Infància) i Maria Artigas (Tècnica Educació i Infància)