Normativa NOFC

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE (NOFC)

Les NOFC és un document que recull el conjunt d’acords i decisions d’organització i funcionament que s’hi adoptin per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i en la Programació General de Centre (PGC).

En format PDF