Consell escolar

Directora Cap d’estudis Secretària
Mercè Masip Masip Imma Piñas Forcadell Núria Fatsini Burunat

Representants del professorat

Cinta Rollan Besalduch Èlia Machado Sorribes Pedro Jiménez Barberà
Cati Aguado Soler Fina Martínez Cano Roser Ventura Lleixà

Representants de les mares i dels pares

Isabel Obradós Ramos Emma Forcadell Drago Francis Fernández Pagà
Artur Tallada Cervera Pili Zafra Hermano

Representant del personal d’administració i serveis

Cristina Solà Serra

Representant de l’AMPA

Carmen Fernández Pérez

Representant de l’Ajuntament

Núria Marco Selma