Consell escolar

Directora Cap d’estudis Secretària
Mercè Masip Masip Imma Piñas Forcadell Neus Vidal Bel

Representants del professorat

Cinta Rollan Besalduch Èlia Machado Sorribes Pedro Jiménez Barberà
Cati Aguado Soler Fina Martínez Cano Roser Ventura Lleixà

Representants de les mares i dels pares

Gisela Prats Cardona Emma Forcadell Drago Paula Luna Palacios
Artur Tallada Cervera Pili Zafra Hermano

Representant del personal d’administració i serveis

Cristina Solà Serra

Representant de l’AMPA

Isabel Obradós Ramos

Representant de l’Ajuntament

Núria Marco Selma