Preinscripció i matriculació 19-20

PREINSCRIPCIÓ 2019-2020

CALENDARI

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d’abril de 2019 ambdós inclosos.

Llista amb puntuació provisional: 26 d’abril de 2019.

Reclamacions de la puntuació provisional: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019.

Llista amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019

Sorteig del número de desempat: 9 de maig del 2019 (serveis centrals del Departament d’Educació)

Llista ordenada definitives: 14 de maig de 2019.

Llistes d’alumnes admesos i (llistes d’espera): 12 de juny de 2019.

DOCUMENTACIÓ  QUE S’HA DE PRESENTAR A LA PREINSCRIPCIÓ

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI del pare i de la mare o tutor/a o guardador/a de fet o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna si en té.
  • Certificat o volant municipal d’empadronament de l’alumne o alumna.

MATRICULACIÓ 2019-2020

 En cas de ser admès el període de matriculació és del 20 al 26 de juny de 2019.

DOCUMENTACIÓ  QUE S’HA DE PRESENTAR

  • 2 fotografies mida carnet.
  • Original i fotocòpia de la TIS (Targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna.
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figuren les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.

HORARI SECRETARIA: del 29 de març al 7 de juny de 9 a 13h i de 15 a 16’30h i del 10 de juny al 28 de juny de 9 a 14h

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS DIFERENTS CRITERIS DE BAREMACIÓ,

QUE NOMÉS S’HA DE PRESENTAR SI S’AL·LEGUEN

GENERALS:

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts): S’entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

  • Renda anual de la unitat familiar (10 punts): Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans (10 punts): Original i fotocòpia de la targeta acreditativa o del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

COMPLEMENTARIS:

  • Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts): Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent ( no val la sol·licitud del carnet)

Informació i consulta de la preinscripció al web de la Generalitat de Catalunya (preinscripcio.gencat.cat)

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>