Acollida matinal

El dijous 1 d’octubre comença el servei d’acollida matinal per a totes aquelles famílies que ho necessitin 👭👏👏👏😊

Tot seguit us comuniquem les novetats d’aquest curs, degut a les mesures de seguretat que hem d’aplicar arrel de la Covid-19:

El servei d’acollida matinal serà de les 7:45 fins les 8:45.

Els alumnes d’infantil (P3-P4 i P5) entraran per la porta d’accés al pati del carrer Amèrica i estaran al menjador.

En aquest cas podran entrar fins les 8:30 com a màxim.

✅ Els alumnes de primària (1er fins 6è) entraran per la porta principal del carrer Amèrica (enfront la farmàcia) i estaran a la sala d’actes.

En aquest cas podran entrar fins les 8:00 com a màxim.

✅En tots dos casos, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, els alumnes estaran a l’aire lliure🌝🌥

✅ És molt important respectar les entrades, on les monitores prendran la temperatura als alumnes abans d’accedir a l’escola i hauran de portar la mascareta 🤒😷.

 

⛔En cas de tenir febre o no portar mascareta no podran accedir a l’escola.

✅ El preu del servei d’acollida serà 3 euros l’hora i no hi haurà descomptes, donat la necessitat de contractar més monitoratge per complir

amb totes les mesures de seguretat 🦠🧼🧴

✅ En cas d’usar el servei de forma mensual, el preu serà de 40 euros.

✅ A partir del segon fill, s’aplicarà un descompte del 50% i el preu serà 20 euros.

✅ En aquells casos que s’utilitzi el servei de forma esporàdica, s’ha d’avisar a l’administrativa de l’AMPA (682083848) com a màxim les 13:00 hores del dia anterior.

 

Esperem que, entre tots i poc a poc, puguem anar atenent les vostres necessitats, sempre amb la màxima garantia per a tothom.