Coral

El curs 2018-19, l’Escola Mare de Déu del Remei i des de la matèria de música va crear un conjunt vocal i instrumental. Aquesta activitat va adreçada a tot l’alumnat de la Comunitat dels Grans, nens i nenes de 4t, 5è i 6è de primària amb l’objectiu de potenciar i difondre l’educació musical.

La música és una eina indispensable en l’educació, ja que a través de la música es treballen molts aspectes de la formació integral de la persona, tant en la vessant del desenvolupament personal com de les habilitats socials i relacions interpersonals, així com en l’adquisició de les competències bàsiques.

El repertori serà variat, valorant la decisió de tots/es els components.

Com tot treball en equip el cant coral exigeix prendre’s amb seriositat els assajos, ser puntuals i tenir una actitud de col·laboració.