Acollida

SAM: SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL

Hi ha un servei d’acollida matinal de 8 a 9 del matí. Si alguna família està interessada en aquest servei haurà d’adreçar-se a la direcció de l’escola on se l’informarà de la seva organització.

Cada dia del mes: 24€/mes

3 dies per setmana: 17€/mes

2 dies per setmana: 12€/mes

Esporàdics: 3€/dia

*El pagament es farà en el moment de deixar els infants.