Consell escolar

És el màxim òrgan de govern de l’escola. Es reuneix periòdicament per tractar temes de la seva competència com ara: l’aprovació de la programació anual escolar, aprovació del pressupost escolar, aprovació del calendari i horari escolar, sortides i activitats…

Està format per 15 membres: l’Equip Directiu (3), mestres (5), pares i mares (5), representant municipal (1) i representant del Personal d’Administració i Serveis (1).

Les persones que formen part del Consell Escolar de l’escola són:
Sector mestres
Beth Riera (Presidenta)
Eva Pilo
Laura Bagué
Beth Puentedura
Maria Carabús
Ana Fernández
Eduard Bolasell

Sector PAS
Conxita Llapart

Sector pares/mares
Elisabet Sala
Meritxell Trias
Eva Maria Revilla
Anna Fàbregues

Representant de l’AMPA
Raquel Soldado

Representant de l’Ajuntament
Joan Alcalà

Cada dos anys es renova parcialment mitjançant un procés electoral.