Instal·lacions

L’escola “Els Àngels” està distrubuïda en dos edificis diferenciats un per a educació primària i l’altre per a educació infantil.

• 2 aules d’idiomes a Primària equipades amb material audiovisual i informàtic.
• 2 aules d’informàtica (Infantil i Primària). Internet a tota l’escola (projecte
Heura).
• Aula de Música.
• Aula de Psicomotricitat, “Sala Màgica”.
• 2 Biblioteques escolars (Infantil i Primària).
• 3 aules d’Educació Especial i suport.
• 1 aula SIEI
• Menjador.
• Sala d’Actes equipada amb mitjans audiovisuals.
• Pistes poliesportives àmplies i patis amb zones de joc (Infantil).
• Hort escolar.