Instal·lacions

L’escola Els Àngels està distribuïda en dos edificis diferenciats un per a educació primària i l’altre per a educació infantil.

• Aula d’idiomes a Primària equipada amb material audiovisual i informàtic.
• Aules d’informàtica (Infantil i Primària). Internet a tota l’escola.
• Aula de Música.
• Aula de Psicomotricitat, “Sala Màgica”.
• Biblioteca escolar amb servei de préstec (edifici de Primària).
• 3 aules d’Educació Especial i suport.
• 1 aula SIEI
• Menjador.
• Sala d’Actes equipada amb mitjans audiovisuals.
• Pistes poliesportives àmplies i patis amb zones de joc (Infantil).
• Hort escolar (aula de Natura).