Pla d’actuació COVID-19

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat, a tots els centres educatius,
l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus. →Informació