Normativa

nof

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOF) regulen diferents aspectes de la relació dels alumnes i les famílies amb l’escola. A continuació trobareu un resum dels punts més destacats:

NOF