Llibres curs 2019-20

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – PRIMER

 • Projecte de Matemàtiques INNOVAMAT 1r Curs de Primària.
 • Projecte de Coneixement del medi. El Misteri del temps. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3159-7
 • AGENDA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – SEGON

 • Projecte de Matemàtiques INNOVAMAT 2n Curs de Primària.
 • Projecte de Coneixement del medi. Amb els animals no tot s’hi val. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3162-7

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – TERCER

 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 3. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3167-2
 • Matemàtiques. Entrena’t. Claus matemàtiques 3. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-131-5075-8
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº7 Peixos, ISBN: 978-84-941785-7-3
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 3-Groc-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3009-5
 • ANGLÈS: All about us 3 (Activity book). Ed. Oxford University Press España, S.A. ISBN: 978-01-9456-2249
 • AGENDA escolar

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – QUART

 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 4. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3168-9
 • Matemàtiques. Entrena’t. Claus matemàtiques 4. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-131-5072-7
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº10 Insectes, ISBN: 978-84-942626-0-9
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 4-Verd-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3010-1
 • ANGLÈS: All about us 4 (Activity book). Ed. Oxford University Press España, S.A. ISBN: 978-01-9456-2256
 • AGENDA escolar

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CINQUÈ

 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 5. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3193-1
 • Matemàtiques. Entrena’t. Claus matemàtiques 5. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-131-5071-0
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº12 Rèptils, ISBN: 978-84-942626-2-3
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 5-Verd-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3011-8
 • AGENDA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – SISÈ

 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 6. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3194-8
 • Matemàtiques. Entrena’t. Claus matemàtiques 6. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-131-5078-9
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº13 Aus, ISBN: 978-84-942626-3-0 i el Nº14 Aus, ISBN: 978-84-942626-4-7
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 6-Lila-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3012-5
 • AGENDA