Llibres curs 20-21

Llistat de llibres curs escolar 2010-21:

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – PRIMER

 • Projecte de Matemàtiques INNOVAMAT 1r Curs de Primària.
 • Projecte de Coneixement del medi. El Misteri del temps. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3159-7
 • AGENDA escolar, personalitzada, edicions LluNNa.

 

Aquest curs també utilitzarà aquests llibres, ja socialitzats per l’escola i l’AMPA:

  Nou Bufi 1. Ed. Vicens Vives- Lectura.

  L’arca de contes. Ed. Vicens Vives.

  Xiu 1. Ed. Vicens Vives.

– Treball de les emocions i els valors: App El Bosc de LEM. LluNNa Edicions. 1r de Primària.

         

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – SEGON

 • Projecte de Matemàtiques INNOVAMAT 2n Curs de Primària.
 • Projecte de Coneixement del medi. Amb els animals no tot s’hi val. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3162-7

Aquest curs també utilitzarà aquests llibres, ja socialitzats per l’escola i l’AMPA:

  Nou Bufi 2. Ed. Vicens Vives- Lectura.

  L’arca de contes. Ed. Vicens Vives.

  Xiu 2. Ed. Vicens Vives.

– Treball de les emocions i els valors: App El Bosc de LEM. LluNNa Edicions. 2n de Primària.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – TERCER

 • Projecte de Matemàtiques INNOVAMAT 3r Curs de Primària.
 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 3. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3167-2
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº7 Peixos, ISBN: 978-84-941785-7-3
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 3-Amarillo-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3009-5
 • ANGLÈS: Activity Book 3 Guess What! Editorial Cambridge ISBN: 978-84-903-6988-3
 • AGENDA escolar personalizada, El Bosc de LEM, edicions LluNNa. 

 

Aquest curs també utilitzarà aquests llibres, ja socialitzats per l’escola i l’AMPA:

  Llengua 3 PROJECTE TRAM. Ed. La Galera.

  Coneixement del medi: 3r. Projecte TRAM 2.0. Editorial La Galera. 

–  Anglès: Pupil’s Book 3 Guess What! Editorial Cambridge ISBN: 97-884-903-6109-2

  Diccionari Pocket Català-Anglès/Anglès-Català. Ed. Macmillan (amb guia d’ús i CD-ROM).

  ELEMENTAL, Diccionari Didàctic Ed.Cruïlla.

– Treball de les emocions i els valors: App El Bosc de LEM. LluNNa Edicions. 3r de Primària.

 

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA – QUART

 • Projecte de Matemàtiques INNOVAMAT 4t Curs de Primària.
 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 4. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3168-9
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº10 Insectes, ISBN: 978-84-942626-0-9
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 4-Verde-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3010-1
 • ANGLÈS: Activity Book 4 Guess What! Editorial Cambridge ISBN: 978-84-903-6107-8
 • AGENDA escolar personalizada, El Bosc de LEM, edicions LluNNa.

 

Aquest curs també utilitzarà aquests llibres, ja socialitzats per l’escola i l’AMPA:

 Llengua 4 PROJECTE TRAM. Ed. La Galera.

Coneixement del medi: 4t. Projecte TRAM 2.0. Editorial La Galera. 

–  Anglès: Pupil’s Book 4 Guess What! Editorial Cambridge ISBN: 978-84-903-6158-0

  Diccionari Pocket Català-Anglès/Anglès-Català. Ed. Macmillan (amb guia d’ús i CD-ROM).

  Nou Diccionari Escolar de la Llengua Catalana. Grup Promotor Santillana.

  Diccionario Escolar de la Lengua Española. Ed. Santillana.

– Treball de les emocions i els valors: App El Bosc de LEM. LluNNa Edicions. 4t de Primària.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CINQUÈ

 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 5. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3193-1
 • Matemàtiques. Entrena’t. Claus matemàtiques 5. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-131-5071-0
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº12 Rèptils, ISBN: 978-84-942626-2-3
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 5-Rojo-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3011-8
 • Anglès: Activity Book 5 Guess What! Editorial Cambridge ISBN: 978-84-903-6180-1
 • AGENDA escolar personalizada, El Bosc de LEM, edicions LluNNa. 

 

Aquest curs també utilitzarà aquests llibres, ja socialitzats per l’escola i l’AMPA:

 • Coneixement del Medi 5 Primària. Projecte La Casa del Saber. Ed. Santillana.
 • Anglès: Pupil’s Book 5 Guess What! Editorial Cambridge ISBN:978-84-903-6521-2
 • Nou Diccionari Escolar de la Llengua Catalana. Grup Promotor Santillana.
 • Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua Española. Ed. Santillana.
 • Diccionari Collins Student’s Pocket.
 • ATLES de Geografia de Catalunya, Espanya, Europa, el Món. Ed. Barcanova.
 • Atles escolar. Ed. Teide.
 • Treball de les emocions i els valors: App El Bosc de LEM. LluNNa Edicions. 5è de Primària.

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – SISÈ 

 • Llengua catalana i literatura: Tot tallers 6. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3194-8
 • Matemàtiques. Entrena’t. Claus matemàtiques 6. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-131-5078-9
 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº14 Aus, ISBN: 978-84-942626-4-7
 • Llengua castellana i literatura: Ortogrup 6-Lila-. Editorial La Galera. ISBN: 978-84-412-3012-5
 • AGENDA escolar personalizada, El Bosc de LEM, edicions LluNNa.  

 

Aquest curs també utilitzarà aquests llibres, ja socialitzats per l’escola i l’AMPA:

 • Coneixement del Medi 6 Primària. Projecte La Casa del Saber. Ed. Santillana.
 • Diccionari de la Llengua Catalana. Enciclopèdia Catalana.
 • Nuevo Diccionario Escolar de la Lengua Española. Ed. Santillana.
 • Diccionari Collins Student’s Pocket.
 • ATLES de Geografia de Catalunya, Espanya, Europa, el Món. Ed. Barcanova.
 • Atles escolar, Ed. Teide.
 • Treball de les emocions i els valors: App El Bosc de LEM. LluNNa Edicions. 6è de Primària.