Llibres

LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT PEL CURS 2018-19

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – PRIMER

 • Matemàtiques 1r Curs- Projecte Duna. (Quaderns 1, 2 i 3 i quadern per practicar). Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-1725-5
 • AGENDA

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – SEGON

 • Matemàtiques 2n Curs- Projecte Duna. (Quaderns 1, 2 i 3 i quadern per practicar). Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-1925-9

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – TERCER

 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº7 Peixos, ISBN: 978-84-941785-7-3 i el Nº8 Peixos, ISBN: 978-84-941785-8-0
 • Quadern: Avaluem les Competències Bàsiques 3. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3233-6
 • El link de l’art d’escriure. Nivell 3. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-944010-2-2
 • El link del arte de escribir. Ortografía. Nivel 3. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-943841-8-9
 • ANGLÈS: All about us 3 (Activity book). Ed. Oxford University Press España, S.A. ISBN: 978-01-9456-2249
 • AGENDA 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – QUART

 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº9 Insectes, ISBN: 978-84-941785-9-7 i el Nº10 Insectes, ISBN: 978-84-942626-0-9
 • Quadern: Avaluem les Competències Bàsiques 4. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3234-3
 • El link de l’art d’escriure. Nivell 4. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-944010-5-3
 • El link del arte de escribir. Ortografía. Nivel 4. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-943915-2-1
 • ANGLÈS: All about us 4 (Activity book). Ed. Oxford University Press España, S.A. ISBN: 978-01-9456-2256
 • AGENDA 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CINQUÈ

 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº11 Rèptils, ISBN: 978-84-942626-1-6 i el Nº12 Rèptils, ISBN: 978-84-942626-2-3
 • Quadern: Avaluem les Competències Bàsiques 5. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3235-0
 • El link de l’art d’escriure. Nivell 5. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-944010-8-4
 • El link del arte de escribir. Ortografía. Nivel 5. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-943915-5-2
 • AGENDA 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA – SISÈ

 • El link de les matemàtiques. LluNNa Edicions. El Nº13 Aus, ISBN: 978-84-942626-3-0 i el Nº14 Aus, ISBN: 978-84-942626-4-7
 • Quadern: Avaluem les Competències Bàsiques 6. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3236-7
 • El link de l’art d’escriure. Nivell 6. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-944011-1-4
 • El link del arte de escribir. Ortografía. Nivel 6. Edicions Link Educación S.L. ISBN: 978-84-943915-8-3
 • AGENDA