Treball continuat

– Impulsem l’anglès des de P3 en petits grups.
– Duem a terme tallers intercicles (cuina, noves tecnologies, hort, aula viva, pintura, fang)
– Prioritzem el treball cooperatiu.
– Realitzem assemblees d’alumnes (delegats i grups de classe).
– Afavorim l’educació emocional (projecte Motxill).
– Convivim junts a través de les colònies (a final de cicle).