Innovació

– Som pioners del projecte “Pla d’impuls de la lectura” (ILEC).
– Som pioners del projecte “Llegim en parella- Reading in pairs”.
– Portem a terme l’apadrinament lector (2n-5è).
– Un nou espai d’observació: l’aula viva.
– Potenciem el joc heurísitc a P3.
– Interrelació de l’alumnat de P3-6è.