+info SISÈ

Benvolgudes famílies,

En fase 2 es planteja la reobertura dels centres en una situació d’emergència sanitària (del 8 al 19 de juny)

Seguint les instruccions del PROCICAT  no es realitzarà activitat lectiva; aquesta continuarà sent per via telemàtica. 

L’alumnat de 1r a 5è NO ASSISTIRÀ A L’ESCOLA

 

Només tenen l’opció d’assistir a l’escola i sempre amb caràcter voluntari:

L’alumnat d’infantil,  en casos de força major per facilitar la conciliació familiar. 

-L’alumnat de sisè per acabament d’etapa. 

 

S’han de complir els següents requisits:

 1. Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, dificultat respiratòria, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós. Cada matí és obligatori prendre la temperatura a l’infant.
 2. Que no siguin o hagin donat positiu per COVID-19 durant els 14 dies anteriors.
 3. Que no hagin estat en contacte estret amb algun positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 4. Absència d’una malaltia crònica d’elevada complexitat (asma, diabetis,…)
 5. La família de l’alumnat assistent ha de marcar la casella al formulari  (que haurà d’omplir) on s’especifica que l’escola NO és responsable davant de qualsevol possible contagi per COVID-19.
 6. Presentar fotocòpia o fotografia del carnet de vacunes actualitzat.
 7. Les famílies han de d’omplir la següent declaració responsable. Heu de descarregar, omplir, signar i enviar.

Descarrega Aquí Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària

La documentació anomenada als punts 6 i 7 s’ha de fer arribar via correu electrònic (escanejat, fotografia,…) al correu de l’escola: a8037930@xtec.cat abans del dia 6 de juny.

 

En el cas de complir tots els requisits i tenir la necessitat de venir a l’escola, s’ha d’omplir el següent formulari abans del 2 de juny.

CLICA AQUÍ per omplir el FORMULARI *Obligatori

Així l’escola disposarà de temps, per tal d’organitzar grups i espais, segons les instruccions de seguretat.

 

Protocol d’assistència a l’escola:

 • L’alumne/a haurà d’entrar i sortir sol del centre; hi haurà persones encarregades d’acompanyar l’infant.
 • Si un alumne/a presenta algun símptoma (febre, tos, dificultat per respirar, diarrees, pèrdua d’olfacte i gust) se l’aïllarà i es trucarà a la família perquè el vingui a buscar d’immediat. L’haurà de portar al pediatre i  aquest haurà de certificar que no hi ha possibilitat que tingui COVID-19 i per tant pot incorporar-se a l’escola sense suposar cap perill per a la resta.
 • L’alumne/a utilitzarà material individualitzat, en cap cas es podrà compartir material.
 • L’alumne/a ha de portar ampolla d’aigua pròpia amb el nom posat.
 • Alumnat de 6è:

-L’alumnat assistirà segons l’horari establert des del centre:1 dia per setmana de 10 a 12:00 h

-L’alumnat estarà organitzat en grups de, màxim 13 components.

-El/la mestre/a referent del grup podria no ser el tutor/a habitual.

-Els/les alumnes romandran en el mateix espai i grup, els dies que hi assisteixin. 

-L’alumnat assistent ha de portar mascareta.

-Han de venir esmorzats de casa.

 

Voldríem obrir l’escola per omplir-la de rialles, d’abraçades, de jocs, d’aprenentatges; de vida. Però això és impossible. Estem obligats a obrir davant d’una situació complexa; d’una alerta sanitària important. No podrem actuar tal i com ens agradaria i ens hem de limitar a seguir les instruccions donades  (mascareta, distància de 2 metres,…)

Tot i això, intentarem fer-ho el millor que sabem i puguem.

 

Escola Margalló.