L’escola seleccionada per participar en el Pla ​d’Innovació Pedagògica Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge.

L’escola Margalló ha estat una de les 74 escoles de Catalunya seleccionades per participar en el programa ​d’innovació pedagògica “Tecnologies Digitals per a l’Aprenentatge”.

L’objecte del programa és afavorir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat definida com una de les competències establertes pel Departament d’Ensenyament afavorint la motivació dels alumnes mitjançant l’ús de tecnologies digitals i mòbils, promoure les vocacions cientifico-tecnològiques i els aprenentatges amb el suport de les tecnologies digitals, així com donar a conèixer i incentivar les diferents vies d’integració de les tecnologies digitals a tots els centres educatius de Catalunya mitjançant unes propostes concretes de desenvolupament i implementació.

Llegeix més»