Oferta educativa

L’escola Mare de Déu de la Roca imparteix els següents ensenyaments:

 • Educació Infantil (3-6 anys)
 • Educació Primària (6-12 anys)

L’educació infantil comprèn els primers anys de vida del nen/a i té l’objectiu principal de contribuir al desenvolupament emocional, motriu i cognitiu dels infants.

Les àrees de coneixement de l’educació infantil són les següents:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres
 • Descoberta de l’entorn
 • Comunicació i llenguatges

L’educació primària (6-12 anys) és una etapa educativa de caràcter obligatori i té com a objectiu principal el de procurar als nens i nenes una educació integral que els permeti desenvolupar les seves capacitats i habilitats, situar-se en el món i adquirir les competències relacionades, fonamentalment, amb la comprensió, l’expressió i el raonament així com l’ús de les noves tecnologies.

S’estructura en tres cicles: cicle inicial (1r i 2n), cicle mitjà (3r i 4t) i cicle superior (5è i 6è).

Les àrees de coneixement de l’educació primària són les següents:

 • Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera – Anglès
 • Coneixement del medi natural, social i cultural
 • Educació artística
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Religió i valors