Sostenibilitat

Estem compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat.

La nostra escola està sensibilitzada amb l’entorn natural, fomentant els hàbits saludables i el compromís amb el medi ambient.

  • El distintiu d’Escola Verda atorgat pel Departament d’Ensenyament premia la nostra tasca de compromís amb el medi ambient i el foment d’hàbits saludables als nostres alumnes.
  • Emmarcat dins del programa d’Escola Verda, participem al Pla de Consum de fruita a les escoles per a promoure els esmorzars saludables.
  • L’escola, des de fa uns cursos, compta amb un projecte de reutilització de llibres de text per als alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
  • L’escola té hort escolar. Tenir un hort al pati ens ofereix infinitat de possibilitats educatives amb alumnes de totes les edats; des d’aspectes tècnics o científics fins al desenvolupament dels sentits, de l’observació, de l’esperit crític, de la cooperació, del llenguatge… L’hort és un espai privilegiat per plantejar-se preguntes, formular hipòtesis i experimentar. Per això hi ha moltes escoles innovadores que aprofiten l’hort com a espai d’aprenentatge transversal, ja que a l’hort es poden tractar problemes reals que s’originen, es desenvolupen i es reformulen de manera natural.