Serveis

L’ escola disposa de diferents serveis, tots ells gestionats per l’associació de mares i pares de l’escola:

  • el menjador escolar.
  • l’acollida.
  • les activitats extraescolars.