Serveis

L’ escola disposa de diferents serveis, tots ells gestionats per l’associació de mares i pares de l’escola:

  • El menjador escolar.
  • L’aula d’acollida.
  • Les activitats extraescolars.