Reunió d’alumnes delegades i delegats

Primera reunió de delegades i delegats del curs. Ens reunim per a fer propostes de millora del nostre pati.

Esperem que moltes propostes es puguin realitzar!