Socialització

Les famílies a partir de 3r. de Primària paguen una quota per tal d’utilitzar material comú de 3r. a 6è. Aquest material poden ser llibres de text per consulta, diccionaris o taules digitals.