Cursos ONLINE de formació interna de l'escola.


Help with Search courses

CURS ONLINE DE COM OMPLIR I MODIFICAR UN PORTAFOLIS

Curs per a saber com funciona el MOODLE.


Millorem la geometria fent ús d'eines com el GEOGEBRA

Hi ha multitud d'exercicis que poden ajudar als nostres alumnes a trobar la comprensió geomètrica de molts elements de la natura.

No deixeu de participar en els fòrums i en visualitzar i llegir el contingut dels enllaços.


Accés a la relació de cursos, recursos i materials dels cursos que fa l'XTEC que farem servir a l'escola per a fer FORMACIÓ al professorat.