DENIP – dia escolar de la no violència i la Pau

29 de gener del 2021 hem celebrat el dia de la Pau i la no violència a l’escola. Des de dimecres que preparem desitjos i missatges per classes per poder després rebre cadascú el seu. Un missatge que hem de tenir molt present i practicar-ho cada dia.