Calendari del curs

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del 8 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

L’esbarjo es fa a les 11:00h.

A més a més es realitza un Suport Escolar Personalitzat (SEP) en horari de 08.15h a 09.00h dos dies a la setmana. Només per un grup d’alumnes de CS.