Instal·lacions

 

           Hort escolar                          Aula de ciències                           Aula d’informàtica

                                                               

                  Gimnàs                                         Biblioteca                                      Menjador                                       

                                                           

                                                        

              Aula d’anglès                                        Edificis                                              Música

                                                    

Patis