Història

Història de la nostra escola

Una escola que evoluciona al ritme de Les Roquetes

Les Roquetes és un nucli que pertany al municipi de Sant Pere de Ribes, malgrat que geogràficament està més proper a Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca del Garraf.

On avui es troben els habitatges de Les Roquetes, abans s’hi trobaven les terres de conreu de La Vilanoveta o de masies com Mas d’en Serra, Solicrup, Les Orenetes, etc. Com a molts altres llocs de Catalunya, a mitjans del segle xx els pagesos varen anar deixant de treballar les terres per anar-se incorporant com a obrers de diferents indústries i empreses de la comarca , sobretot de Vilanova i la Geltrú. Aquestes activitats comercials necessitaven molta mà d’obra, o sigui treballadors, i com que aquí no n’hi havia prous varen començar a arribar persones d’altres llocs de l’Estat Espanyol que es varen anar instal·lant a aquestes terres que ja no eren rendibles i que es van parcel·lar per a fer-hi habitatges.

El creixement de la població va fer que al nucli si instal·lessin comerços i serveis, un d’aquests serveis era l’escola, la nostra escola “L’escola Les Roquetes”, la primera i amb més història de les tres amb que compta actualment Les Roquetes.

En aquells anys setanta, la gent, pares, mestres, alumnes i vilatans en general varen haver de lluitar de valent per a aconseguir un edifici per a l’escola (pancartes, tallar carreteres, …)i al final l’any 1976 ho varen aconseguir i ja varem poder deixar els garatges i magatzems provisionals i estrenar aules i taules noves.

En aquest nou segle XXI els que formem part de l’Escola Les Roquetes, continuarem lluitant i treballant per seguir oferint als nens i nenes de Les Roquetes una ensenyança de qualitat en un clima familiar que sempre ens ha caracteritzat.

Equip directiu