mascota

A l’escola ens hem proposat facilitar el reciclatge de l’oli domèstic a partir de quatre raons fonamentals: l’educació ambiental, l’estalvi a la depuració d’aigua, la transformació de l’oli usat a biocombustible i la creació de nous llocs de treball.

El sistema és força senzill, net i còmode: L’alumne rep a l’escola una ampolla “Claki” per a la recollida d’oli de cuina domèstic, amb una boca ampla i de material resistent, juntament amb una informació.

L’ampolla plena d’oli es porta ben tancada a l’escola, al contenidor específic per aquestes ampolles, el dia i hora indicat, i a canvi rep una nova ampolla buida (no cal buidar l’oli en cap cas). Una entitat social col·laboradora s’encarrega del buidatge dels contenidors, del transport de les ampolles plenes, de la gestió de l’oli, del rentat de les ampolles i del seu retorn a l’escola una vegada ben netes, per ser reutilitzades. L’oli recollit es recupera per a la seva utilització com a biocombustible.

Tots hi tenim molt a dir i fer. Un sol gest al passar l’oli de la paella al “Claki” i evitar que aquest vagi a la xarxa de clavegueram i en definitiva a la Planta Depuradora genera un bon conjunt de beneficis al Medi Ambient.

La recollida serà setmanal, els dimarts i a l’entrada de l’Escola hi haurà uns alumnes, que faran el canvi de recipient ple per un altre buit. Fem entre tots que aquest petit esforç sigui un gran pas.

RECORDEU: dia de recollida tots els dimarts a les 9.00h.

PowerPoint explicatiu de l’Oliklak a l’Escola Les Roquetes