Projecte Educatiu

 

 

El nostre projecte educatiu  té la missió d’educar ciutadans per a la societat futura, que contribueixin a crear un món millor.

Hem de fer alumnes competents en totes les dimensions, que siguin capaços de superar els reptes de la seva pròpia vida.

En una societat tan canviant i a un ritme vertiginós, l’escola no pot quedar-se passiva s’ha de transformar i adaptar-se als canvis que la societat demana.

Així doncs, amb l’ajuda i participació de tota la comunitat educativa el nostre projecte:

Promou un ensenyament innovador, compromès i personalitzat. Posant a l’alumne com a protagonista principal del seu aprenentatge.

Possibilita a cada un dels nostres alumnes el seu desenvolupament personal ( acadèmic i humà)  segons les seves capacitats amb la creació de condicions per a l’aprenentatge des d’una perspectiva d’equitat i inclusió.

Intenta atendre la diversitat de les aules i fomenta la creativitat i l’exercici de la llibertat.

Incentiva la participació de l’alumnat, eix principal de la nostra pràctica educativa, per tal de formar ciutadans crítics, responsables, justos, solidaris i compromesos amb l’entorn.

Els eixos bàsics del nostre  projecte són, la formació, l’orientació i l’acompanyament amb la voluntat de treballar per una educació integral, centrada a promoure la responsabilitat i l’esforç, així com l’esperit crític i el respecte a la diversitat i a la identitat individual.

Fer persones capaces de saber com aprenen, de desenvolupar la creativitat, de mirar des de noves perspectives.

Aconseguir  èxit educatiu en l’àmbit acadèmic, social i personal de tot l’alumnat.

Entendre i valorar la importància de les xarxes educatives com a recurs per compartir bones pràctiques i com a referent formatiu d’aprenentatge entre iguals.

 

 

Per saber-ne més