MENJADOR

El menjador escolar és un servei complementari que l’escola ofereix durant el període interlectiu del migdia, des del primer fins al darrer dia del curs escolar. La gestió d’aquest servei es fa seguint les directrius del Consell Escolar que en supervisa la gestió i vetlla per a que es compleixi la normativa vigent.

Saber-ne més sobre el menjador