Matriculació

Si es vol fer la matrícula fora del termini, cal anar a l’ajuntament a fer la gestió.